Pedagogische visie 

Het pedagogische doel van Gastouderbureau Charno is ieder kind een veilige en vertrouwde opvangomgeving te bieden, zodat de opvang kan bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. 

Een veilige en vertrouwde omgeving is voor een kind van belang zodat een kind alle mogelijkheden kan krijgen om zijn persoonlijke aanleg, zelfvertrouwen en zelfstandigheid te kunnen ontwikkelen (persoonlijke competentie).

Naast het kunnen ontwikkelen van persoonlijke competentie is het van belang dat een kind in de Gastouderopvang ook leert omgaan met anderen (sociale competentie).
Tot slot is het pedagogisch doel van ons gastouderbureau om een kind in de opvang de voorwaarden te bieden om te kunnen leren wat de normen en waarden zijn van de maatschappij waarin het kind leeft. 

Ons gastouderbureau heeft de visie dat ieder kind de wens en de drang heeft om zichzelf te ontwikkelen. Ieder kind doet dat in zijn eigen tempo en op zijn eigen unieke manier afhankelijk van aanleg en temperament. Kinderen ontwikkelen zich in een actieve wisselwerking met de omgeving.
En bij sommige kinderen gaat dit ook wat minder snel. De omgeving kan op een positieve wijze bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige volwassenen, die vertrouwen hebben in zichzelf en anderen, hun mogelijkheden kennen en gebruiken. 

Charno streeft naar een omgeving bij de gastouders waarin dit zo optimaal mogelijk is voor ieder kind dat opgevangen wordt. Dit alles is vastgelegd in ons pedagogisch beleid. Een leidraad waarin aangeven wordt hoe men een kind zo goed mogelijk op de weg naar het volwassen worden kan begeleiden.
Ook zullen de gastouders meewerken aan dit beleid in de vorm van eigen inbreng.

Hieronder kunt u meer informatie vinden over het Pedagogisch beleid