Kwaliteitseisen

De Gastouder die het kind opvangt dient te voldoen aan een zorgvuldig door ons bepaalde selectiecriteria.

· Er wordt gecontroleerd op veiligheid en hygiëne van het huis en de plaats waar de kinderopvang plaats vindt.

· De Gastouder wordt bij de opvang begeleid en ondersteund door medewerkers van het gastouderbureau.

· De Gastouder handelt naar het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau.

· Controle op de manier van uitvoering van kinderopvang door de geselecteerde Gastouders.

· We gaan op zoek naar geschikte cursussen die er toe leiden dat de Gastouder(s) verder geschoold en ondersteund worden bij de opvang van u kind. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld deelname aan thema bijeenkomsten van Gastouders.

· Gastouders stellen zich voor middels een door Charno opgemaakt duidelijk “profiel”

· Contact onderhouden met de vraagouder en Gastouder over het verloop en ontwikkelingen van de opvang.